Награждение медалями "«Эне даӊкы", “Баатыр эне”

13 Февраля 2024

Награждение медалями "«Эне даӊкы", “Баатыр эне”

        Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким Алмазбек Осмонов Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 26-майындагы “Республиканын көп балалуу энелерин “Баатыр эне” ордени менен сыйлоо жөнүндө” ПЖ №137 жана “Республиканын көп балалуу энелерин «Эне даӊкы» медалы менен сыйлоо жөнүндө” ПЖ №138 - Жарлыктарынын негизинде райондогу көп балалуу энелерге орден-медалдарды тапшырды.   Ысык-Ата районунда көп балалуу энелерге 16 «БААТЫР ЭНЕ» ордени, 19 «ЭНЕ ДАҢКЫ» медалы тапшырылды. Анын ичинде Кочкорбаев айыл аймагынын айымдары

“Баатыр эне” ордени менен сыйлангандар:

1. Амитова Акмарал Абдыразаковна –Буденовка айылы;

2. Рысдолотова Алина Өмүрбековна - Буденовка айылы;

3. Шарипова Рахима Мухамеровна - Буденовка айылы.

«Эне даӊкы» медалы менен сыйланган:

1. Шейшенова Анжела Дамировна - Буденовка айылы.