2017-жылга бюджет ачык айкындуулугунун муниципалдык индекси (БАМИ)

27 Февраля 2018

2015 – 2017-жылдар аралыгында бюджет ачык айкындуулугунун муниципалдык индексин (БАМИ) баалоо жүргүзүлгөн. Иш-чара Швейцариянын ѳнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү тарабынан каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту аткарган «Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоору жана “Айкын бюджет үчүн Альянсы” ЮЖБ менен биргеликте Баалоого биргелешкен мониторинг жана балоо (БМжБ) тобунун мүчөлөрүнүн катышуусунда өткөрүлдү.

2017-жылга бюджет ачык айкындуулугунун муниципалдык индекси (БАМИ)