Жер тилкелерин алуучу жарандардын тизмеси

13 Октября 2020

Кочкорбаев айыл аймагындагы жеке менчик турак үй куру үчүн жер тилкелерин алуучу жарандардын тизмеси

Аты-жөнү Жашаган  жеринин дареги Кайрылуу кайсу күну кайрылды
1 Джусупбаев С.Дж Кенеш а.Ленина № 30 16.03.2007-ж
2 Джусупбаев В Кенеш а, Ленин 02.04.2007-ж
3 Абдралиев С Кенеш а. Гагарина № 18 03.04.2007-ж
4 Абдралиев М Кенеш а. Гагарина 18 03.04.2007
5 Мералиев М Буденовка а. Токмок 86 19.04.2007
6 Мералиев А Буденовка а. Ленина 173 19.04.2007
7 Бейшебаев Т Кенеш а. Т.Осмонова 19 24.04.2007
8 Бейшекеев Р.Б. Кенеш а. Кочкорбаева 12 19.05.2007
9 Халилов Р Буденовка а. Пушкина 19 08.08.2007
10 Башатов Р.Б. Буденовка а. Бекназарова 80 09.08.2007
11 Каражиев Р.А Кенеш а. Ленина 5 27.08.2007
12 Гулалиев М.М. Буденовка а, Ж-Токмок 8 29.08.2007
13 Мамбетов З Буденовка а. Ж-Токмок 9 29.08.2007
14 Гулалиев М Буденовка а. Ж-Токмок 9 25.09.2007
15 Асанов М.Б. Буденовка а  Т.Осмонова 125 26.09.2007
16 Асанов Х.Б. Буденовка а. Т.Осмонова 125 26.09.2007
17 Жумалиев А Буденовка Т.Осмонова 149 27.09.2007
18 Осмонов Р Кенеш а. Ленин 101 11.10.2007
19 Караев С.Б. Буденовка а Пушкин 2 16.11.2007
20 Жумабаев М.С. Буденовка Чапаев 23 20.12.2007
21 Сафаров Р.С. Буденовка а. Бекназаров 95 25.12.2007
22 Джилкиманов Н.Н Кенеш а. Райкеева 8 01.02.2008
23 Эгенчиева Ч.Ш. Кенеш а. Райкеева 8  01.02.2008
24 Жунушаунов К Кенеш а Райкеева 23 05.02.2008
25 Дуйшебаев С.Б. кенеш а Райкеева 17 06.02.2008
26 Рыспаев У.Ж. Кенеш а. Ленин 65 06.02.2008
27 Токонова А Кенеш а. Т.Токонова 12.02.2008
28 Янки Ю.М. Буденовка а Т.Осмонова 128 16.02.2008
29 Аргынбеков С Кенеш а. Т.Осмонова 8 20.02.2008
30 Тенизбаев Э Кенеш а. Койчукеева 26.02.2008
31 Омурбаев М.А. Кенеш а. Ленин 64 04.03.2008
32 Осмоналиев Б.К. Кенеш а. Райкеева 18 05.03.2008
33 Акматов А Кенеш а. Турдубеков 21 18.03.2008
34 Куручбеков Р.Р. Кенеш а 20.03.2008
35 Жоошбаев Ж Кенеш а. Ленин 22.04.2008
36 Абылгазиев Э.Д. Кенеш а. Бекназарова 15 24.04.2008
37 Турсункулов А Кенеш а 25.04.2008
38 Абылгазиев Ч Кенеш а 30.04.2008
39 Сулейманов Ш.Ю Буденовка а.Ленин 143 07.05.2008
40 Абылгазиев А Кенеш а. Титова 29 19.05.2008
41 Таласбаева Д Кенеш а. Турдубекова  07.06.2008
42 Турсункулов Ч Кенеш а. Бекназарова 44 08.06.2008
43 Чекиров С.В. Кенеш а. 11.06.2008
44 Халбаев М Кеннеш МТФ-1 16.07.2008
45 Уметалиев Р.З. Кенеш а. Ленин 92 10.09.2008
46 Бугубаев М Кенеш а. Ленин 17 26.09.2008
47 Алиев А.А. Буденовка а 10.11.2008
48 Алиев З.Д. Буденовка а 10.11.2008
49 Манапбаев Б Кенеш а. Ленин 51 01.12.2008
50 Манапбаев Н Кенеш а. Ленин 51 01.12.2008
51 Саматов Ж Кенеш а. Турдубекова 22 10.12.2008
52 Караев И Буденовка  а. Т,Осмонов 142 18.05.2009
53 Байсалов Д.С. Кенеш а. 25.09.2009
54 Токтоналиев А Кенеш а. Рустамбекова 10 04.11.2009
55 Турсунов Х.Р. Кенеш а, Кочкорбаев 29.12.2009
56 Исаков М.А. Кенеш а. Кочкорбаев 29.12.2009
57 Исаков А.М. Кенеш а. Кочкорбаев 29.12.2009
58 Исаков А.М. Кенеш а Кочкорбаев 29.12.2009
59 Джусупбаев М.Дж. Кенеш а. Турдубекова 46 04.04.2010
60 Кочоров А.А. Кенеш а Т.Осмонова 31 09.02.2010
61 Кочоров И.А. Кенеш а Т.Осмонова 31 09.02.2010
62 Кочоров И.А Кенеш а. Т.Осмонов 31 09.02.10
63 Раимов А Буденовка а. Токмок 50 10.02.2010
64 Салихаров Х.И. Кенеш а. Райкеева 12 11.02.2010
65 Аллазов И.А. Буденовка а. Токмок 57 26.02.2010
66 Булекбаев Б.Б. Кенеш а. Т.Осмонов 86 02.04.2010
67 Буранов Т Кенеш а. Ленин 24 23.06.2010
68 Токонов Р.Д. Буденовка а. Чапаева 19 25.06.2010
69 Токонов А.Ж. Кенеш а. 25.08.2010
70 Аргынбеков С.Т. Кенеш а. Титова 13 23.07.2010
71 Кожомкулов Б.К Кенеш а. Ленин 91 25.08.2010
72 Кожомкулов У.К. Кенеш а. Ленина 95 25.08.2010
73 Байсалов М.М. Кенеш а. Т.Осмонов 11 07.12.2010
74 Тиленова З.Р. Кенеш а. Т.Осмонов 16 21.02.2010
75 Курбанов Г Буденовка а. Ленин 28.04.2010
76 Курбанов С Буденовка а Ленин 28.04.2010
77 Байтоков С.Б. Кенеш а. Бекназаров 27 07.09.2011
78 Жангазиев Э.С. Кенеш а. Рустамбеков 11 24.11.2011
79 Жангазиев С.К. Кенеш а. Ленина 52 04.11.2011
80 Коонбаев М. Кенеш а. Т.Осмонов 11 07.12.2011
81 Буранов Л.С. Кенеш а. Ленин 24 13.01.2012
82 Абиров М.Б. Кенеш а. Ленин 15 20.02.2012
83 Шамусу А Кенеш а. Ленин 174 16.03.2012
84 Шекрбеков Э Кенеш а. Т.Осмонова 35 10.04.2012
85 Сазаза И.А. Буденовка а. Панфилова 55 25.04.2012
86 Сыдыков Н Кенеш а. Турдубеков 5 09.04.2012
87 Буранов Б Кенеш а. Ленин 3 15.07.2012
88 Фазлиев З Кенеш а. кочкорбаев 29 16.07.2012
89 Рыспаев у Кенеш а. Ленин 50 21.11.2012
90 Кучкаров Р Кенеш а. Турдубеков 46 12.12.2012
91 Койчукеев Э.С. Кенеш а. Койчукеева 5 29.01.2012
92 Байсабаева А Кенеш а Рустамбекова 16 29.01.2013
93 Осмоналиева А Кенеш а. Райкеева 31.01.2013
94 Осмонов Д.Д. Буденовка а. 09.04.2013
95 Давлатов С. Буденовка а Чапаев 18.04.2013
96 Караев Н Буденовка а. Пушкин 5 27.05.2013
97 Шекербеков М. Кенеш а. Турдубекова 4 27.05.2013
98 Байсалов М Кенеш а. Токонова 9 14.06.2013
99 Богатырев Э Буденовка а. Чапаева 57 08.07.2013
100 Ермоленко П.К. Буденовка а. Ленин 253 16.07.2013
101 Ермоленко И.К. Буденовка  а Ленин 253 16.07.2013
102 Алиев А.К. Кенеш а. Ленин 105 26.07.2013
103 Джусупбаев У Кенеш а. Ленин 30 19.08.2013
104 Алыкулов Ш Кенеш а Рустанбекова 15 21.08.2013
105 Гасанов М Кенеш а. Ленина 25 28.08.2013
106 Шейшенбаев Ч.Т. Кенеш а  Бекназарова 57 28.08.2013
107 Сыдыков М.З. Кенеш а. Койчукеев 8 19.09.2013
108 Алибекова А.с Буденовка а 22.10.2013
109 Сыдыков Ж.З. Кенеш а. койчукеев 8 20.01.2014
110 Сыдыков М.З. Кенеш а. Койчукеев 8 20.01.2014
111 Сыдыков М.З. Кенеш а. Койчукеев 8 20.01.2014
112 Койчукееев М.Д. Кенеш а Рустамбекова 1 28.04.2014
113 Тойчубаев А.Т. Кенеш а. Ленин 61 08.05.2014
114 Тойчубаев С.Т. Кенеш а. Ленин 61 08.05.2014
115 Тойчубаев А.Т. Кенеш а. Ленин 61 08.05.201144
116 Тойчубаев А.Т. кенеш а. Ленин 61 08.05.2014
117 Буранов Л.Ф. Кенеш а. Ленин 61 08.05.2014
118 Иманалиева Г Кенеш а. Т.Осмонова 46 25.07.2014
119 Исмаев М Буденовка Панфилова 78 02.09.2014
120 Мамбеталиев Т.Б. Буденовка а. Чапаева 12 03.09.2014
121 Турсунов И.С. Буденовка а. Панфилова 34 17.09.2014
122 Эргашев К.К. Буденовка а. Токмок 46 08.10.2014
123 Мамедова Н Кенеш а. Бекназарова 84 09.01.2015
124 Бейшекеев С.Б Кенеш а. Т.Осмонова 86 30.01.2014
125 Гасанов А Буденовка а. Токмок 56 25.02.2015
126 Турсункулов Б.Т. Кенеш а. Ленин 83 27.02.2015
127 Мардалиев Ш.А. Кенеш а. Ленин 110 06.03.2015
128 Кулатова Т.З. Буденовка а. Панфилова  29.06.2015
129 Байсалов Б Кенеш а. Бекназарова 21 08.06.2016
130 Акифов С.И. Кенеш а. Адиков 1 01.04.2016
131 Акифов А.И. Кенеш а. Адиков 1 01.04.2016
132 Молдустанов С Буденовка а. Садовая 10 12.10.2016
133 Калыкбаев И.Я. Кенеш а. Ленин 9 06.10.2016
134 Исаева Ж.С. Буденовка а. 08.11.2016
135 Токбаев А.Э.

Кенеш а. Ленин 86

12.12.2016
136 Эрик уулу С Кенеш а. Ленин 86 12.12.2016
137 Жумакадыров Р.Т. Кенеш а. Токонова 10 13.12.2016
138 Абдралиев Р.С. Кенеш а. Турдубекова 18 10.01.2017
139 Малашев Н Кенеш а . Ч.Айтматова 20.01.2017
140 Малашев А Кенеш а. Ч.Айтматова  20.01.2017
141 Маймулов Т.А. Кенеш а. Райкеева 3 22.03.2017
142 Ишеналиева А.И. Буденовка а. Строительная 9/1 30.06.2017
143 Карбекова А.И. Буденовка а.Строительная 9/1 30.06.2017
144 Машканцева И.В. Буденовка а. Бекназарова 85 04.07.2017
145 Эралиева Б. Буденовка а. кирова 30 07.07.2017
146 Токонов Э.Т кенеш а. Т.Осмонов 24 17.07.2017
147 Байтокова Э.С. Кенеш а. Бекназарова 08.08.2017 14.08.2017
148 Карагулов Т.А. Буденовка Строительная 15/1 08.11.2017
149 Абдралиев Р. Кенеш а. Турдубекова 18 10.11.2017
150 Нурбеков С.Н. Кенеш а Бекназарова 42 15.01.2018
151 Байсалов Р.Т. Кенеш а. Бекназарова 24 15.01.2018
152 Самсалиев М.Ж. Д.Курманалиенва а. Жакыпова 28 17.01.2018
153 Малашев А.М. Кенеш а. Адикова 1 30.08.2018
154 Абдралиев  Р.С. Д.Курманалиев а шопокова 36 21.11.2018
155 Адиков К.Б Кенеш а. Ленин 43 17.12.2018
156 Адиков Ж.Э. Кенеш а. Кочкорбаева 52 17.12.2018
157 Айтбаева Ч.Н. кенеш а. Исакова 18.01.2019
158 Булекбев Б Кенеш а. Т.Осмонова 86 05.02.2019
159 Жолдошбекова А.Ж Буденовка Строительная 14/1 08.02.2019
160 Сайфуддинов Б.Ф. Буденовка а 04.04.2019
161 Жылкычиев С.Д. Курманалиев а Шопокова 5 26.04.2019
162 Курманова В.Ф. Буденовка а. Т.Осмонова 154 09.12.2019