03.10.2019-ж Айылдык кенештин токтомдору 131-1 по 131-16

21 Ноября 2019

Токтом 131 - 1   токтом 131-1.PDF

Токтом 131 - 2   токтом 131-2.PDF
Токтом 131 - 3   токтом 131-3.PDF
Токтом 131 - 4   токтом 131-4.PDF
Токтом 131 - 5   токтом 131-5.PDF
Токтом 131 - 6   токтом 131-6.PDF
Токтом 131 - 7   токтом 131-7.PDF
Токтом 131 - 8   токтом 131-8.PDF
Токтом 131 - 9   токтом 131-9.PDF
Токтом 131 - 10 токтом 131-10.PDF
Токтом 131 - 11 токтом 131-11.PDF
Токтом 131 - 12 токтом 131-12.PDF
Токтом 131 - 13 токтом 131-13.PDF
Токтом 131 - 14  токтом 131-14.PDF

Токтом 131 -15  токтом 131-15.PDF
Токтом 131 - 16 токтом 131-16.PDF

 

Файлы:
 1. токтом 131-16.PDF (913.30 KB)
 2. токтом 131-15.PDF (1194.60 KB)
 3. токтом 131-14.PDF (1363.80 KB)
 4. токтом 131-13.PDF (1420.90 KB)
 5. токтом 131-12.PDF (1377.30 KB)
 6. токтом 131-11.PDF (1370.00 KB)
 7. токтом 131-10.PDF (1291.00 KB)
 8. токтом 131-9.PDF (1271.10 KB)
 9. токтом 131-8.PDF (1258.20 KB)
 10. токтом 131-7.PDF (1320.40 KB)
 11. токтом 131-5.PDF (1261.50 KB)
 12. токтом 131-6.PDF (1298.30 KB)
 13. токтом 131-4.PDF (1284.80 KB)
 14. токтом 131-3.PDF (1349.30 KB)
 15. токтом 131-2.PDF (1259.50 KB)
 16. токтом 131-1.PDF (1061.00 KB)