03.10.2019-ж Айылдык кенештин токтомдору

21 Ноября 2019

Токтом 127 - 23токтом 127-23.PDF

Токтом 127 - 24  токтом 127-24.PDF

Токтом127 – 25  токтом 127-25.PDF

Токтом130 – 1   токтом 130-1.PDF

Токтом 130 – 2  токтом 130-2.PDF
Токтом 130 – 3  токтом 130-3.PDF
Токтом 130 – 4  токтом 130-4.PDF

Токтом 130 - 5   токтом 130-5.PDF
Токтом 130 - 6   токтом 130-6.PDF
Токтом 130 - 7   токтом 130-7.PDF
Токтом 130 - 8   токтом 130-8.PDF
Токтом 130 - 9   токтом 130-9.PDF

октом 130 - 10   токтом 130-10.PDF
Токтом 130 - 11  токтом 130-11.PDF
Токтом 130 - 12  токтом 130-12.PDF
Токтом 130 - 13 токтом 130-13.PDF
Токтом 130 - 14 токтом 130-14.PDF

Файлы:
 1. токтом 130-14.PDF (1129.10 KB)
 2. токтом 130-13.PDF (818.70 KB)
 3. токтом 130-11.PDF (672.50 KB)
 4. токтом 130-12.PDF (854.50 KB)
 5. токтом 130-10.PDF (1026.70 KB)
 6. токтом 130-9.PDF (1030.60 KB)
 7. токтом 130-8.PDF (935.70 KB)
 8. токтом 130-6.PDF (1000.20 KB)
 9. токтом 130-7.PDF (1110.20 KB)
 10. токтом 130-5.PDF (1053.10 KB)
 11. токтом 130-4.PDF (1060.10 KB)
 12. токтом 130-3.PDF (1107.20 KB)
 13. токтом 130-2.PDF (943.80 KB)
 14. токтом 130-1.PDF (1038.20 KB)
 15. токтом 127-25.PDF (1335.60 KB)
 16. токтом 127-24.PDF (1378.10 KB)
 17. токтом 127-23.PDF (1504.20 KB)